Politica de Confidentialitate

Acest site nu foloseste cookie pentru a te track-ui sau ati oferi reclame. Comentariile sunt dezactivate, deci nu este nimic special care tine de GDPR aici. Singurele date sunt cele pe care le oferi prin formularul de contact, pentru a trimite email, sau atunci cand folosesti alte mijloace de contact pentru a lua legatura cu reprezentantul site-ului. In aceste date nu se stocheaza in baza de date a site-ului.